Mazhavil Logo
July 11, 2018

Bhagyajathakam | Starts on July 23 Monday- Friday @ 6.30 pm

'Bhagyajathakam' New serial Starts on July 23 Monday- Friday @ 6.30 pm on Mazhavil Manorama

THIS WEEK'S HIGHLIGHTS
Nayika Nayakan
Thakarppan Comedy
Super 4
NAKSHATHRATHILAKKAM
AMMA MAZHAVILLU EVENT